parade 3

PARADE 3

   
CACHED_3071-964-200

SHERBIME

Sherbimet e ofruara nga Myrto Security sh.r.s.f jane si me poshte:  ANTI EKSPLOZIV GPS & GSM S.M &G.G SIGURIA E AKTIVITETEVE SIGURIA E KONFERENCAVE...
Alarm View

TEKNOLOGJIA PER RUAJTJEN E OBJEKTEVE ME SISTEM ALARMI

TEKNOLOGJIA, TEKNIKA DHE MJETET NE PERDORIM Teknologjia e pajisjeve te sistemeve te alarmit eshte dixhitale me produkte te licensuara te Kompanise Israelite “PIMA”, lider...